دانلود Cubemen 1‪.‬0‪.‬6 MacOSX - بازی مردان مربعی برای مک

این مبارزه قدیمی بین خیر و شر است، بین آبی و قرمز و بین مردان مربعی کوچک. از مرد مربعی کوچک خود برای دفاع از مرکز خود در برابر مردان مربعی دیگر استفاده کنید. این همان داستان قدیمی است با تعدادی چرخش های داستانی جذاب.

مشخصات بازی
-سی مرحله دفاعی
-بیست و دو مرحله اسکیمیش (هوش مصنوعی و آنلاین)
-شش مدل بازی دفاعی
-پنج رنگ مختلف مرد مربعی
-نردبان امتیاز فردی برای تمام سطوح دفاعی
-آمار رتبه های جامع برای سطوح اسکیمیش
-بیست و هشت دستاورد برای کسب