دانلود تم رز صورتی Pink Rose برای گوش های سیمبیان 3, سیمبیان آنا, سیمبیان بل, سیمبیان S60V3 و S60V5 در نظر گرفته ایم. تمی زیبا که با دانلود و نصب آن گوشی خود را بطور کلی متحول می نمائید.

http://www.dl.yekmobile.com/yekmobile/333/img/E/e11/Pink%20Rose_www.yekmobile.com.JPG